Obra de Teodor Axentowicz

Jovencita pintada por Axentowicz.